Tüm taşıma modlarında kullanılan teslim şekilleri
EXW (EX WORKS)
Exporter's way of delivery at the workplace

EXW (EX WORKS) : İhracatçı 'nın işyerinde teslim şekli
It is the delivery method that puts the seller (exporter) in the least trouble. It is sufficient for the seller to prepare the product and leave it at his door (warehouse, factory, greenhouse). The rest of the process belongs to the importer. The importer takes the goods from the door and carries them to the transport company. Dealing with customs procedures is entirely the responsibility of the importer.

Satıcıyı (ihracatçıyı) en az zahmete sokan teslim şeklidir. Satıcının ürününü hazırlayıp kapısına (depo, fabrika, sera) bırakması yeterlidir. Geri kalan süreç ithalatçıya aittir. İthalatçı eşyayı kapıdan alıp nakliye firmasına taşır.  Gümrük işlemleriyle ilgilenilmesi tamamiyle ithalatçının sorumluluğundadır.
FCA (FREE CARRIER)
Method of delivery to the carrier

FCA (FREE CARRIER): Taşıyıcıya teslim şekli
It is realized when the exporter leaves the goods at a jointly determined point with the carrier company, rather than delivering the goods at his own door. Alternatively, it is a form of delivery that takes place by the carrier's delivery to its warehouse. Until the goods are in the hands of the carrier, the main responsible is the exporter.


İhracatçının kendi kapısından eşyayı teslim etmesindense taşıyıcı firma ile ortak belirlenmiş bir noktaya bırakmasıyla gerçekleşir. Alternatif olarak taşıyıcının antreposuna teslim etmesiyle de gerçekleşen bir teslim şeklidir. Eşya taşıyıcının eline geçene kadar asıl sorumlu ihracatçıdır.
CPT (CARRIAGE PAID TO)
Delivery method with paid transportation fee

CPT (CARRIAGE PAID TO) : Taşıma ücreti ödenmiş teslim şekli
The exporter is responsible for the preparation of the goods and handling the freight processes. As soon as the goods arrive at the customs of the buyer country, the responsibility passes to the importer. The importer is responsible for handling the customs procedures and unloading it to its warehouse.

İhracatçı eşyanın hazırlanmasından, navlun süreçleriyle ilgilenilmesinden sorumludur. Eşyanın alıcı ülke gümrüğüne varışı sağlandığı an sorumluluk ithalatçıya geçer. İthalatçı gümrük işlemlerini halletmek ve deposuna boşaltımını yapmakla yükümlüdür.
CIP (Carriage and Insurance Paid to)
Insurance and Carriage paid delivery method

CIP (Carriage and Insurance Paid to): Sigorta ve Taşıma ödenmiş teslim şekli.
Its usage is exactly the same as CPT. In addition, the exporter undertakes the insurance coverage if something happens to him in the process until the arrival of the goods at the customs.


Kullanım şekli CPT ile birebir aynıdır. Ek olarak, eşyanın gümrüğe varışına kadar olan süreçte başına bir şey gelirse sigorta karşılamasını ihracatçı üstlenir.
DDP (DELIVERED DUTY PAID)
Customs duties paid delivery method

DDP (DELIVERED DUTY PAID): Gümrük vergileri ödenmiş teslim şekli
It is the type of delivery used as the opposite of the EXW delivery method. The exporter is responsible for preparing the goods, transporting them and handling the customs procedures for both regions. In this case, the importer is only responsible for clearing the goods from customs.

EXW teslim şeklinin tam tersi olarak kullanılan teslim şeklidir. İhracatçı eşyayı hazırlayıp, nakliye ve her iki bölge için gümrük işlemlerini halletmekten sorumludur. İthalatçı bu durumda sadece eşyayı gümrükten almaktan sorumludur..
DAP (DELIVERED AT PLACE)
Delivery method at the specified place
DAP (DELIVERED AT PLACE): Belirlenen yerde teslim şekli
The exporter trades the goods in question and handles the customs procedures in their country. It delivers it to the place agreed with the importer (warehouse, terminal, port, importer's warehouse). It then leaves the unloading to the importer. Customs procedures and possible costs belong to the importer.

İhracatçı ticareti söz konusu eşyayı yükleyip, ülkesindeki gümrük işlemlerini halleder. İthalatçı ile kararlaştırılan yere (antrepo, terminal, liman, ithalatçı deposu) ulaştırır. Akabinde boşaltmasını da ithalatçıya bırakır. Gümrük işlemleri ve oluşabilecek masraflar ithalatçıya aittir.
DPU (DELIVERED AT PLACE UNLOADED)
Unloaded delivery method at the specified location
DPU (DELIVERED AT PLACE UNLOADED) : Belirlenen yerde boşaltılmış teslim şekli.
When looked at, the work done is almost the same as the DDP delivery method. The only difference is that the exporter undertakes the unloading of the goods at the customs of the receiving country. The exporter is responsible for personally downloading the goods to the relevant warehouse.

Bakıldığında yapılan iş DDP teslim şekli ile neredeyse aynıdır. Tek fark, alıcı ülke gümrüğünde eşyanın boşaltılmasını ihracatçı üstlenir. İhracatçı eşyayı ilgili depoya bizzat indirmekle yükümlüdür.
Deniz ve su içi yolunda kullanılan teslim şekilleri
MOROCCO (FREE ALONGSIDE SHIP)
Type of delivery beside the ship

FAS (FREE ALONGSIDE SHIP): Gemi yanında teslim şekli.
The exporter prepares the goods, brings them to the port and leaves them next to the ship. It does not load on the ship and handles customs clearance. Thus, the loading, unloading, transportation and insurance costs of the goods on the ship belong to the importer.

İhracatçı eşyanın hazırlığını yapar, limana getirir ve geminin yanına bırakır. Gemiye yükleme yapmaz ve gümrük işlemlerini halleder. Böylelikle eşyanın gemiye yüklenmesi, boşaltılması, nakliye ve sigorta bedeli ithalatçıya ait olmuş olur.
CFR (COST AND FREIGHT)
Freight paid delivery method

CFR (COST AND FREIGHT) : Navlun ödenmiş teslim şekli.
FOB (FREE ON BOARD)
Delivery method on board the ship

FCA (FREE CARRIER): Taşıyıcıya teslim şekli
FAS delivery method and procedures are the same. The only difference is that the cargo left next to the ship is placed on the ship in the form of FOB delivery. The rest of the process is repeated as in FAS. 

FAS teslim şekli ile işlemleri aynıdır. Tek fark  gemi yanına bırakılan yükün FOB teslim şeklinde gemi üzerine konulması yönündedir. Geri kalan süreç FAS’ta olduğu gibi tekrarlanır
CIF (COST, INSURANCE, FREIGHT)
Insurance, costs and freight paid delivery method

CIF (COST, INSURANCE, FREIGHT): Sigorta, masraflar ve navlun ödenmiş teslim şekli.
CFR terms and conditions are the same. The only difference is that the exporter takes out marine insurance..

CFR şartları aynen geçerlidir. Tek fark ihracatçının deniz sigortası yaptırması yönündedir.
copyright belongs to ZAFER ERSOY Foreign Trade Limited Company. No copies can be made.
The action we mentioned in the form of CPT delivery is exactly valid. It is a term and delivery method used only in maritime transport. The exporter is responsible for the preparation of the goods and handling the freight processes. As soon as the goods arrive at the customs of the buyer country, the responsibility passes to the importer. The importer is responsible for completing the customs procedures and unloading it to its warehouse.

CPT teslim şeklinde bahsetmiş olduğumuz aksiyon aynen geçerlidir. Yalnızca deniz yolu taşımasında kullanılan bir terim ve teslim şeklidir.. İhracatçı eşyanın hazırlanmasından, navlun süreçleriyle ilgilenilmesinden sorumludur. Eşyanın alıcı ülke gümrüğüne varışı sağlandığı an sorumluluk ithalatçıya geçer. İthalatçı gümrük işlemlerini halletmekle ve deposuna boşaltımını yapmakla yükümlüdür..
DELIVERY FORMS USED IN ALL MODES OF TRANSPORT
DELIVERY FORMS USED IN SEA AND IN WATER WAY
ORDER SALES PAYMENT DESCRIPTIONS
Company name
Authorized Name
Mobil Phone number
E-mail address
Company Address
Requested product name
Demand Quantity
Packaging shape
Desired Features
Shipping address
: .....................................................................................................................................................................
: .....................................................................................................................................................................
:
.....................................................................................................................................................................
:
.....................................................................................................................................................................
:
.....................................................................................................................................................................
: .....................................................................................................................................................................:
.....................................................................................................................................................................
:
.....................................................................................................................................................................
:
.....................................................................................................................................................................
:
.....................................................................................................................................................................
:
.....................................................................................................................................................................
When you fill out the form completely for a sample request or a price quote, the requested information will be sent to your e-mail address as soon as possible.
Distribution worldwide; center of distribution is the. Mediterranean region.
LAVANDER & LAVANDER OIL
LAVANDER & LAVANDER OIL
LAMIACEAE
LAMIACEAE
ROSE & ROSE OIL
ROSE & ROSE OIL
OLIVES & OLIVE OIL
OLIVES & OLIVE OIL
THE NATURAL HERBAL TEA
THE NATURAL HERBAL TEA
SAHLEP
SAHLEP
HOT CHOCOLATE
HOT CHOCOLATE
APIACEAE
APIACEAE
FABACEAE
FABACEAE
MALVACEAE
MALVACEAE
SPICE GROUP
SPICE GROUP
FOODSTUFF
FOODSTUFF
SEEDS
SEEDS
TURKISH COFFEE
TURKISH COFFEE
FILTER COFFEE
FILTER COFFEE
REGIONAL COFFEE
REGIONAL COFFEE
CLASSIC & GOLD INSTANT COFFEE
CLASSIC & GOLD INSTANT COFFEE
COFFEE CREMA
COFFEE CREMA
BASIL
BASIL
CAPPUCINO & LATTE & MOCHA INSTANT COFFEE
CAPPUCINO & LATTE & MOCHA INSTANT COFFEE
MILKSHAKE & FRAPE & SMOOTHIES
MILKSHAKE & FRAPE & SMOOTHIES
LAVANDER OIL
LAVANDER OIL
GERMAN CHAMOMILE OIL
GERMAN CHAMOMILE OIL
GOLDEN GRASS OIL
GOLDEN GRASS OIL
LAUREL LEAF
LAUREL LEAF
THE NATURAL TURKISH TEA
THE NATURAL TURKISH TEA
2in1 & 3in1 INSTANT COFFEE
2in1 & 3in1 INSTANT COFFEE
MITINZORA
ZIDOVERA
SAFFRON
When you want to see the product quality closely, if a product sample is requested, the product will be sent to your address after the cost and necessary expenses are paid.
For fresh and dried flowers; 1.0 kg - 3.0 kg sample is sent.     For oil sample, at least 0.5 lt. - 1000 lt. sample is sent.
For Apiaceae, Lamiaceae, Fabaceae, Malvaceae, Bay Leaf, Foodstuff, Types of Spices, Seeds, Natural Herbal Tea, Black Tea, and other group products, minimum 1 kg and maximum 3 kg samples are provided.


When you specify the amount of product you want to buy, As EX WORKS (EXW), our price offer will be stated with our proforma invoice.
Prices stated on our proforma invoice are valid for three days.


You can order any amount you want. However, priority is given to those who order by ton. For orders under one tonne, the amount of freight and other costs may be high depending on the countries. If you have orders on the basis of 20 or 40 containers, freight and other costs will be more affordable.


Our products have been tested in 42 different areas. It is suitable for international trade. An annual agreement is made. For the products in our sales list, if you request a laboratory test specific to you, the laboratory test price is additionally charged in cash.


For the products in the Apiaceae, Lamiaceae, Fabaceae, Malvaceae group, the strilation fee is charged separately if they are requested to be packaged sterile with high pressure steam.


50% of the amount specified in our proforma invoice for the product/products you ordered is paid to our company's bank account. You will be informed by mail, whatsapp and phone when your orders are ready for shipment within 10 days from the moment 50% of your first payment is seen in your bank account. Before your orders are shipped, the shipment process starts when you pay the remaining 50% to our company's bank account. Copies of our invoice, packing list, freight, etc. documents will be sent to your specified e-mail address.


Labeling is done under the desired brand or name. Graphic work is done for the desired brand or name and the offset fee is requested separately.


If you have any questions or requests, please specify by e-mail with your company's corporate contact information.
ORDER SALES PAYMENT
ORDER SALES PAYMENT